Witamy na Stronie Internetowej Grupy Ośrodków Referencyjnych W Leczeniu Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit
Nieswoiste zapalne choroby jelit, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna to wciąż wyzwanie dla gastroenterologów, a także stały problem dotkniętych tymi przypadłościami pacjentów. Jak żyć z tą chorobą, jak i gdzie się leczyć, gdzie szukać fachowej porady – pytają o to nie tylko pacjenci, ale także lekarze innych specjalności. Tymczasem informacje, szczególnie te dostępne w internecie są często wyrywkowe lub nawet błędne.

Inspiracją do powstania tej strony stały się rozmowy z młodymi pacjentami z chorobą Leśniowskiego-Crohna, aczkolwiek w ostatecznej wersji zawarto trzy moduły: autoryzowane informacje dla pacjentów, z listą polecanych ośrodków referencyjnych, strony dla lekarzy z aktualnościami literaturowymi i informacjami dotyczącymi tych chorób, a także Krajowy Rejestr Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit, rozpoczynający się od rejestru choroby Leśniowskiego-Crohna.

Strona przygotowywana jest merytorycznie przez grupę ekspertów z Ośrodków Referencyjnych pod kierownictwem Konsultanta Krajowego d/s gastroenterologii prof. G. Rydzewskiej i jest pierwszym w Polsce kompleksowym internetowym źrodłem wielostronnych informacji na temat nieswoistych zapalnych chorób jelit.