Indeks publikacji
Wybierz język:
Sortuj według:
31.
Choroba Leśniowskiego-Crohna: powiązania bakteria-odpowiedź immunologiczna-genpodatnych genetycznie procesy inicjowane przez bakterie, doprowadzające do uszkodzenia bariery śluzówkowej i zaburzenia równowagi jelitowej odpowiedzi immunologicznej. Patogenezy CD nie można wytłumaczyć na podstawie stwierdzonej nierównowagi Th 1/Th2 oraz wzrostu aktywności cytokin prozapalnych przy jednoczesnym spadku aktywności cytokin immunoregulatorowych, ponieważ sama choroba może powodować tę nierównowagę. Od chwili zidentyfikowania genu NOD2/CARD15, naukowcy otrzymali impuls do podjęcia starań zmierzających do wyjaśnienia powiązań hipotetycznej osi patogenezy w chorobie Leśniowskiego-Crohna: bakterie - odpowiedź immunologiczna - gen (produkt genu, mutacje w genie).
Autor: Mariusz Szczepanik, Maciej R. Krawczyński, Wojciech Cichy, Monika Raniszewska, Marian Krawczyński
Wydawnictwo: Elsevier Polska
Czasopismo: Pediatria Polska
Numer: 03/2006; 211-217
Data publikacji: 2006-03-01
32.
Efekt leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu 14 letniego pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna i niedoczynnością somatotropinową przysadkiNo abstract
Autor: Mieczysław Szalecki, Alicja Mierzejewska-Rudnicka, Jolanta Nawrotek
Wydawnictwo: Cornetis Sp. z o.o.
Czasopismo: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Numer: 2006; 12/2
Data publikacji: 2006-03-01
33.
Czy choroba Leśniowskiego-Crohna jest wskazaniem do leczenia hormonem wzrostu?No abstract.
Autor: Mieczysław Szalecki, Katarzyna Ziora
Wydawnictwo: Cornetis Sp. z o.o.
Czasopismo: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Numer: 2006; 12/3
Data publikacji: 2006-03-01
34.
Integrating theories of the etiology of Crohn’s Disease On the etiology of Crohn’s Disease: Questioning the HypothesesThe most prominent theory describes the Crohn’s Syndrome as a dysregulated, inappropriate immune response to otherwise innocuous bowel flora in a genetically susceptible host. The autoimmune theory assumes that a specific infectious agent does not exist. Data from mouse models, impairment of the mucosal epithelial barrier and the influence of gut flora are used to support the autoimmune theory. Critics claim that the dysregulated immune responses are not the primary disorder but secondary to an underlying infection. Two other theories are also consistent with the same data. The immunodeficiency theory hypothesizes that defects in innate immunity leading to compensatory immune processes underlie the Crohn’s phenotype and suggests that therapy should stimulate immunity rather than suppress it. The mycobacterial theory proposes that Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis is one of the causes of the Crohn’s Disease syndrome. Mycobacterial molecules dysregulate immune signaling pathways as part of the organisms’evolved survival strategy. If MAP were to initiate the dysregulated immune response then the necessity to hypothesize that commensal gut flora provide the antigenic stimulus would be moot. Commensal bacteria would be relegated to a secondary role of modifying the immune response rather than occupying the central role of providing the initiating antigens. Critics claim that MAP is merely a secondary invader. The three theories differ primarily by emphasizing different aspects of the same overall process.
Autor: William M. Chamberlin , Saleh A. Naser
Czasopismo: Medical science monitor
Numer: 12(2): RA27-33
Data publikacji: 2006-02-01
35.
Integrating theories of the etiology of Crohn’s Disease On the etiology of Crohn’s Disease: Questioning the HypothesesThe most prominent theory describes the Crohn’s Syndrome as a dysregulated, inappropriate immune response to otherwise innocuous bowel flora in a genetically susceptible host. The autoimmune theory assumes that a specific infectious agent does not exist. Data from mouse models, impairment of the mucosal epithelial barrier and the influence of gut flora are used to support the autoimmune theory. Critics claim that the dysregulated immune responses are not the primary disorder but secondary to an underlying infection. Two other theories are also consistent with the same data. The immunodeficiency theory hypothesizes that defects in innate immunity leading to compensatory immune processes underlie the Crohn’s phenotype and suggests that therapy should stimulate immunity rather than suppress it. The mycobacterial theory proposes that Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis is one of the causes of the Crohn’s Disease syndrome. Mycobacterial molecules dysregulate immune signaling pathways as part of the organisms’evolved survival strategy. If MAP were to initiate the dysregulated immune response then the necessity to hypothesize that commensal gut flora provide the antigenic stimulus would be moot. Commensal bacteria would be relegated to a secondary role of modifying the immune response rather than occupying the central role of providing the initiating antigens. Critics claim that MAP is merely a secondary invader. The three theories differ primarily by emphasizing different aspects of the same overall process.
Autor: William M. Chamberlin , Saleh A. Naser
Czasopismo: Medical Science Monitor
Numer: 12(2): RA27-33
Data publikacji: 2006-02-01
36.
Ocena stężeń wybranych czynników angiogennych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelitWprowadzenie: Czynniki wzrostowe -to białka regulacyjne kontrolujące namnażanie komórek, różnicowanie, migrację, reakcje immunologiczne, angiogenezę i gojenie ran. Do chorób, w których angiogeneza stanowi ważny element patogenezy, należą: nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba niedokrwienna serca. Z nielicznych doniesień wynika, że czynniki angiogenne biorą udział w patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Cel pracy: Ocena stężeń dwóch najważniejszych stymulatorów angiogenezy VEGF i bFGF w surowicy krwi u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Materiał i metody: 54 chorych w wieku 3-18 lat (33 chłopców i 21 dziewczynek), 24 dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.), 10 z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C), 20 z nieokreślonym zapaleniem jelita grubego (n.z.j.g.). Stężenie VEGF i FGF w surowicy oznaczano metodą immunoenzymatyczną (ELISA) przy użyciu gotowych zestawów. Badanych podzielono na 4 grupy: - grupa I - 14 dzieci z w.z.j.g. w zaostrzeniu i remisji, - grupa 11-10 dzieci z ch. L-C, -grupa III - 10 dzieci z w.z.j.g. w długiej remisji, - grupa IV - 20 dzieci z n.z.j.g., - grupa porównawcza 70 zdrowych dzieci i młodzież. Wyniki: Stężenia VEGF i bFGFw surowicy krwi były istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z grupą porównawczą we wszystkich analizowanych grupach pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit, ale nie różniły się istotnie między sobą u pacjentów z w.z.j.g. z postacią łagodną i umiarkowaną a także u pacjentów ze zmianami obejmującym całe jelito i część dystalną. Wnioski: Angiogenne czynniki wzrostowe VFGF i FGF biorą udział w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży.
Autor: Grażyna Bała, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Marcin Sawicki, Grażyna Mierzwa, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Wydawnictwo: Cornetis
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Numer: 13/1:11-15
Data publikacji: 2006-02-01
37.
12(2):RA27-33.The most prominent theory describes the Crohn's Syndrome as a dysregulated,
inappropriate immune response to otherwise innocuous bowel flora in a
genetically susceptible host. The autoimmune theory assumes that a specific
infectious agent does not exist. Data from mouse models, impairment of the
mucosal epithelial barrier and the influence of gut flora are used to support
the autoimmune theory. Critics claim that the dysregulated immune responses are
not the primary disorder but secondary to an underlying infection. Two other
theories are also consistent with the same data. The immunodeficiency theory
hypothesizes that defects in innate immunity leading to compensatory immune
processes underlie the Crohn's phenotype and suggests that therapy should
stimulate immunity rather than suppress it. The mycobacterial theory proposes
that Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis is one of the causes of the
Crohn's Disease syndrome. Mycobacterial molecules dysregulate immune signaling
pathways as part of the organisms'evolved survival strategy. If MAP were to
initiate the dysregulated immune response then the necessity to hypothesize that
commensal gut flora provide the antigenic stimulus would be moot. Commensal
bacteria would be relegated to a secondary role of modifying the immune response
rather than occupying the central role of providing the initiating antigens.
Critics claim that MAP is merely a secondary invader. The three theories differ
primarily by emphasizing different aspects of the same overall process.
Autor: Chamberlin WM, Naser SA
Czasopismo: Medical Science Monitor
Numer: 12(2):RA27-33.
Data publikacji: 2006-02-01
38.
[The role of IL-6/sIL-6R complex and its natural inhibitor sgp130 in modulation of inflammatory processIL-6/sIL-6R complex belongs to one of the most pleiotropic ligand-receptor system. Participating in leukocytes migration and apoptosis it plays a crucial role in modulation of inflammatory process. Firstly it contributes to resolution of acute inflammatory response regulating a maintaining of organism's homeostasis. Secondly it is a main factor responsible for transition between acute and chronic inflammatory reaction, that underlies the pathogenesis of chronic inflammatory diseases. Presented work focus on the IL-6/sIL-6R structure, function, formation, mechanism of action as well as the role of its natural inhibitor sgp130 in mentioned processes.
Autor: Augustyniak D, Majkowska-Skrobek G, Basiewicz-Worsztynowicz B, Jankowski A.
Czasopismo: Postepy Biochem
Numer: 52(2):194-203.
Data publikacji: 2006-02-01
39.
Intestinal complications and extraintestinal manifestations in children with inflammatory bowel diseaseIn 15-20% of patients with inflammatory bowel disease (IBD) the disease starts during children period. The often observed consequences of the early start of the IBD are growth delay, undernutrition and pubertal delay. These problems are specific for pediatric population, in comparison with adults IBD patients. AIM: The assessment of the frequency and character of intestinal complications (IC) and extraintestinal manifestations (ElM) in children with IBD (ulcerative colitis - UC and Crohn disease - CD). MATERIAL AND METHODS: The frequency and character of IC and EIM in 184 children with IBD: 158 with UC (76 boys and 82 girls) aged from 2 to 18 years, and 26 with CD (14 boys and 12 girls) aged from 2 to 18 years were assessed. The frequency of IC and EIM in both groups of children Was compared statistically (chi-square test). RESULTS: Massive intestinal haemorrhage was observed in 11 children with UC. Perianal changes were present in 5 children with CD (significantly more often than in children with UC, p<0.05). External intestinal fistulae (p<0.0005), abdominal abscess, intestinal perforation and ileus (p<0.05) were characteristic complications of CD in comparison with UC. 50% of children with UC and 80% those with CD (statistically significant, p<0.005) had experienced, at least one ElM. Secondary anemia and growth delay were observed in 40,5% and 27,8% of children with UC and in 70% (p<0.05) and 80% (p<0.0001) of children with CD respectively. In children with IBD we observed also autoimmunologic hepatitis, primary sclerosing cholangitis, nephrolithiasis, pulmonary interstitial fibrosis, pancreatitis, neurological changes, skin manifestations and arthritis. Osteopenia was observed in 41% of children with CD and in 25% of children with UC. a CONCLUSIONS: A high prevalence of intestinal complications ane extraintestinal manifestations of IBD in pediatric population is observed. In children with IBD extraintestinal manifestations often occur before the onset of gastrointestinal symptoms. The presence of intestinal complications and extraintestinal manifestations in children with IBD should be considered during modification of therapeutic strategies.
Autor: Stawarski A, Iwanczak B, Krzesiek E, Iwanczak F
Wydawnictwo: MEDPRESS
Czasopismo: Polski merkuriusz lekarski
Numer: 20(115):22-5.
Data publikacji: 2006-01-01
40.
Intestinal complications and extraintestinal manifestations in children with inflammatory bowel diseaseIn 15-20% of patients with inflammatory bowel disease (IBD) the disease starts during children period. The often observed consequences of the early start of the IBD are growth delay, undernutrition and pubertal delay. These problems are specific for pediatric population, in comparison with adults IBD patients. AIM: The assessment of the frequency and character of intestinal complications (IC) and extraintestinal manifestations (ElM) in children with IBD (ulcerative colitis - UC and Crohn disease - CD). MATERIAL AND METHODS: The frequency and character of IC and EIM in 184 children with IBD: 158 with UC (76 boys and 82 girls) aged from 2 to 18 years, and 26 with CD (14 boys and 12 girls) aged from 2 to 18 years were assessed. The frequency of IC and EIM in both groups of children Was compared statistically (chi-square test). RESULTS: Massive intestinal haemorrhage was observed in 11 children with UC. Perianal changes were present in 5 children with CD (significantly more often than in children with UC, p<0.05). External intestinal fistulae (p<0.0005), abdominal abscess, intestinal perforation and ileus (p<0.05) were characteristic complications of CD in comparison with UC. 50% of children with UC and 80% those with CD (statistically significant, p<0.005) had experienced, at least one ElM. Secondary anemia and growth delay were observed in 40,5% and 27,8% of children with UC and in 70% (p<0.05) and 80% (p<0.0001) of children with CD respectively. In children with IBD we observed also autoimmunologic hepatitis, primary sclerosing cholangitis, nephrolithiasis, pulmonary interstitial fibrosis, pancreatitis, neurological changes, skin manifestations and arthritis. Osteopenia was observed in 41% of children with CD and in 25% of children with UC. a CONCLUSIONS: A high prevalence of intestinal complications ane extraintestinal manifestations of IBD in pediatric population is observed. In children with IBD extraintestinal manifestations often occur before the onset of gastrointestinal symptoms. The presence of intestinal complications and extraintestinal manifestations in children with IBD should be considered during modification of therapeutic strategies.
Autor: Stawarski A, Iwanczak B, Krzesiek E, Iwanczak F.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Numer: 20(115):22-5
Data publikacji: 2006-01-01